Meesterschap: naar jezelf kijken en integer zijn.

Meesterschap: naar jezelf kijken en integer zijn.

Kunstwerken en artistieke uitingen hebben de potentie om ons in contact te brengen met onze verlangens, vooral door weerstand te bieden, door ons te vertragen, maar ook door vorm te geven aan onze verlangens.

Kunstwerken en artistieke uitingen hebben de potentie om ons in contact te brengen met onze verlangens, vooral door weerstand te bieden, door ons te vertragen, maar ook door vorm te geven aan onze verlangens.
g_u
courbet
m_u

Kunstwerken werken dan als ‘trigger’ om jouw eigen waarheden te ontdekken. Ik beschouw deze triggers als een richtingaanwijzer op het persoonlijke levenspad en professionele loopbaan waarin we telkens nieuwe kansen krijgen om te groeien en creëren. Waar zit je diepste motivatie? 

De trainingen van Filter C maken de drempel naar kunst lager zodat je weer in verbinding kunnen brengen met je eigen wijsheid en de kansen en mogelijkheden die het leven biedt als je anders kijkt naar dat wat je gewend bent. Wat kunnen we leren van kunst en wat doe jij met de mogelijkheden die je dan ziet?

Filter C is geregistreerd bij CRKBO.

crkbo

© 2021 Filter C